+316 526 43 759

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Silver Motion Pictures

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-09-2016
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Silver Motion Pictures. U dient zich ervan bewust te zijn dat Silver Motion Pictures niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Silver Motion Pictures respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet zal worden doorgespeeld naar derden, tenzij dit expliciet wordt aangegeven.

Samenwerking

Communicatie
Wij stellen uw vertrouwen in ons ten allen tijden op prijs en vertrouwen erop dat de creativiteit die wij op een opdracht loslaten immer met respect zal worden behandeld. Het kan dan ook gebeuren dat u (de klant) wijzigingen wilt doorbrengen aan de opdracht tijdens de ontwerpfase. Silver Motion Pictures zal dit advies ten allen tijden in overleg met de klant doorvoeren in het project mits dit binnen een professioneel kader wordt gedaan. Wij gaan er dan ook vanuit dat de klant dit respectabel met de desbetreffende project leider overlegt en wijzigingen niet te frequent zal aanvragen. Dit om misverstanden en tijdgebrek te voorkomen.

Tijdslimiet
In het geval van film en video wordt er per opdracht van tevoren een indicatie gegeven van de tijdsduur van een desbetreffend project. Deze kan bij de uiteindelijke oplevering fluctueren - de klant staat in dit geval in zijn of haar recht om de tijd van de video enigszins te laten aanpassen mits gewenst. Hierin vertrouwen wij erop dat dit respectabel wordt aangegeven en de aangegeven tijd die hieraan zal worden toegevoegd / verwijderd een haalbaar aantal is.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Contact via invulformulier
Wanneer u er voor kiest contact met ons op te nemen via het online invulformulier vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om in eerste instantie contact met u op te kunnen nemen en de eventuele dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Silver Motion Pictures of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen de gegevens ook niet doorspelen naar derden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Silver Motion Pictures of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen de gegevens ook niet doorspelen naar derden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij zullen alleen uw gegevens delen met derden mits de bezitter van deze gegevens daar toestemming voor geeft.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Betaling

Indicatie
De prijsindicatie die Silver Motion Pictures vooraf naar u (de klant) stuurt is altijd een eerlijke indicatie op basis van onze ervaring en deskundigheid. Deze prijs kan achteraf lager of hoger uitvallen afhankelijk van verschillende afwisselende factoren (reistijd, onderzoek, langere/kortere werktijd, extra benodigdheden of bepaalde aanvragen vanaf de klant).

Factuur
Binnen enkele werkdagen na het afronden van een opdracht versturen wij u de factuur die hieraan toebehoord. Deze dient binnen tien werkdagen te worden betaald naar de desbetreffende zakelijke rekeningnummer die wordt getoond op de factuur. Mocht het voorkomen dat bepaalde factoren de betaling e.d. verstoren vertrouwen wij erop dat u ons daarover informeert. Aan de hand hiervan kunnen wij een passende oplossing verzinnen mits nodig.

Betaling
Silver Motion Pictures werkt altijd met haar klanten op basis van vertrouwen. Helaas kan het voorkomen dat een betaling niet binnen tien werkdagen wordt voldaan. Op de elfde werkdag zullen wij contact met u opnemen en informeren over het feit dat wij dan genoodzaakt zijn de totale prijs (ex. BTW) met 15% te verhogen. (Mocht de betaling wel al onderweg zijn, maar nog niet bij ons op de desbetreffende rekening zijn binnengekomen dan kunt u (de klant) door middel van het tonen van de betaling de prijsverhoging ontheffen.)
Mocht het toch voorkomen dat u na twintig werkdagen vanaf het afronden van de opdracht nog steeds geen betaling heeft gedaan, zullen wij verdere stappen ondernemen in de vorm van een incassobureau en later naar een deurwaarder. De kosten van deze diensten zullen uiteindelijk verhaald worden bij de desbetreffende klant.

Copyright

Kopieëren
Allle producten en materiaal afkomstig van Silver Motion Pictures (grafisch ontwerp, drukwerk, video's etc.) mogen enkel gebruikt worden door de daarvoor bestemde klant. Reproducties, kopieën en andere vormen van onrechtmatig hergebruik worden niet toegestaan, mits overlegd met de maker.

Digitaal
Wij behouden het recht om al het gemaakte materiaal digitaal te publiceren op onze website en social media (Facebook, Twitter, Youtube). De kosten en winsten die daaraan verbonden zijn van Silver Motion Pictures.

Vragen

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Silver Motion Pictures
06 526 437 59
info@silvermotionpictures.nl

Website design by Silver Motion Pictures © | kvk: 63476827 | Alle rechten voorbehouden | 2016